RHoK Conversatietafel 2023

Samen met Julia in de Boonzaal

Boonzaal

Doelgroep

Studenten van de 3de graad,
4de graad en Specialisatie
(Woluwe en Etterbeek)

Verwachte voorkennis

Een ‘kleine’ basiskennis van
het Nederlands.

Doel

_ Nederlands leren/durven spreken

_ Het jargon van jouw atelier kennen

_ Een jury toespreken in het Nederlands


Bijdrage € 10 voor 6 samenkomsten.

We starten met een eerste semester. Bij interesse volgt een nieuwe reeks van 6 vanaf 2024.

Aanwezigheid op de startdag (dinsdag 10 oktober) is gewenst. We verdelen de studenten dan in groepen van max. 7 personen op basis van de voorkennis.