Grafisch ontwerp en illustratie

Grafisch ontwerp en illustratie

Typografie, publicatie- en boekontwerp, branding en illustraties

De originaliteit binnen de afdeling Grafisch ontwerp en illustratie situeert zich in het leren ontwikkelen van creatieve ideeën en het probleemoplossend denken binnen de grenzen van een project. Centraal in de opleiding staat de individuele begeleiding op maat van elke student. Feedbackmomenten worden aangevuld met een algemeen kennispakket in functie van de projecten. Vanuit het basispakket grafische software, typografie, lay-out, druktechnische kennis, historiek… worden de student talrijke gereedschap-pen aangereikt om zijn persoonlijke parcours zelf vorm te geven. Later in de opleiding wordt de student de mogelijkheid geboden, naargelang zijn/haar persoonlijke voorkeur, om te kiezen tussen verschillende parcours. Met het oog op een beroepsmatige toekomst kan je kiezen voor reële toegepaste opdrachten of je kan vanuit artistiek oogpunt kiezen voor een experimenteel grafisch onderzoek (zoals het kunstenaarsboek). Een combinatie van beide is natuurlijk niet uitgesloten. Illustratie wordt binnen ons atelier zowel manueel als digitaal benaderd. Vanuit verschillende perspectieven onderzoeken we inhouden, lijnen, vormen, tekeningen, kleuren .. onderzocht, met oog op het doelpubliek, eigen stijlontwikkeling en communicatie.

Opleidingscheques:

Betaling mogelijk via opleidingscheques
Voorwaarden: https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

Waar?

 

 

 

Leeftijd

Vanaf 18 j.

Locatie

RHoK-Etterbeek

Links

Lesrooster

di 17.50 – 21.30 u. __ Hannes
do 14.40 – 20.40 u. __ Femke

Lesrooster

di 17.50 – 21.30 u. __ Hannes
do 14.40 – 20.40 u. __ Femke