Grafisch ontwerp & illustratie

Grafisch ontwerp & illustratie

Typografie, publicatie- en boekontwerp, branding en illustraties

De originaliteit binnen het atelier grafisch ontwerp en illustratie situeert zich in het leren ontwikkelen van creatieve ideeën en het probleemoplossend denken binnen de grenzen van een project. Centraal in de opleiding staat de individuele begeleiding op maat van elke student. Feedbackmomenten worden aangevuld met een algemeen kennispakket in functie van de projecten. Vanuit het basispakket grafische software, typografie, lay-out, druktechnische kennis, historiek… worden de student talrijke gereedschappen aangereikt om zijn persoonlijke parcours zelf vorm te geven.

Later in de opleiding wordt de student de mogelijkheid geboden, naargelang zijn/haar persoonlijke voorkeur, om te kiezen tussen verschillende parcours. Met het oog op een beroepsmatige toekomst kan men kiezen voor reële toegepaste opdrachten of men kan vanuit artistiek oogpunt kiezen voor een experimenteel grafisch onderzoek (zoals het kunstenaarsboek). Een combinatie van beide is natuurlijk ook niet uitgesloten. Het boek als belangrijkste einddoel, of toch bijna…

De praktijk van de illustratie wordt binnen ons atelier zowel manueel als digitaal benarderd. Vanuit verschillende perspectieven worden lijnen, vormen, tekeningen, kleuren .. onderzocht, met oog op het doelpubliek, eigen stijlontwikkeling en communicatie.

Waar?

Edouard de Thibaultlaan 43, 1040 Etterbeek – 2de verdiep

Leeftijd

Vanaf 18 j.

Locatie

RHoK-Etterbeek

Lesrooster

di 17.00 – 21.30 u. __ Trui
do 15.50 – 20.40 u. __ Femke

Lesrooster

di 17.00 – 21.30 u. __ Trui
do 15.50 – 20.40 u. __ Femke