Grafisch ontwerp en illustratie

Grafisch ontwerp en illustratie

Typografie, publicatie- en boekontwerp, branding en illustraties

 

De originaliteit binnen de afdeling Grafisch ontwerp en illustratie situeert zich in het leren ontwikkelen van creatieve ideeën en het probleemoplossend denken binnen de grenzen van een project. Centraal in de opleiding staat de individuele begeleiding op maat van elke student. Feedbackmomenten worden aangevuld met een algemeen kennispakket in functie van de projecten. Vanuit het basispakket grafische software, typografie, lay-out, druktechnische kennis, historiek… worden de student talrijke gereedschappen aangereikt om zijn persoonlijke parcours zelf vorm te geven.

Later in de opleiding wordt de student de mogelijkheid geboden, naargelang zijn/haar persoonlijke voorkeur, om te kiezen tussen verschillende parcours. Met het oog op een beroepsmatige toekomst kan men kiezen voor reële toegepaste opdrachten of men kan vanuit artistiek oogpunt kiezen voor een experimenteel grafisch onderzoek (zoals het kunstenaarsboek). Een combinatie van beide is natuurlijk ook niet uitgesloten.

De praktijk van de illustratie wordt binnen ons atelier zowel manueel als digitaal benarderd. Vanuit verschillende perspectieven worden lijnen, vormen, tekeningen, kleuren .. onderzocht, met oog op het doelpubliek, eigen stijlontwikkeling en communicatie.

De opleiding is gespreid over 4 jaar. Je kan 10 uur per week naar het atelier komen in het 1ste, 2e en 4e jaar. In het 3e jaar heb je naast 8 uur atelier 2 uur ‘Kunst en cultuur’. Na het succesvol beëindigen van de 4e graad (zonder bisjaar) kan ze verlengd worden met 2 jaar Specialisatie.

Opleidingscheques:

Betaling mogelijk via opleidingscheques
Voorwaarden: https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

Waar?

online expo

 

 

 

Leeftijd

Vanaf 18 j.

Locatie

RHoK-Etterbeek

Links

Lesrooster

di 17.50 – 21.30 u. __ Femke
do 13.50 – 19.30 u. __ Femke

Lesrooster

di 17.50 – 21.30 u. __ Femke
do 13.50 – 19.30 u. __ Femke