Projectatelier

Projectatelier

In het projectatelier werkt de student disciplineoverschrijdend. Deze afdeling slaat m.a.w. een brug t ussen de verschillende meer ‘traditionele’ afdelingen. Studenten werken hier concepten uit die ze in het atelier, of in samenwerking met andere afdelingen uitvoeren (mits toestemming van de betreffende afdeling). Projectgericht werken is een individueel traject van keuzes maken en van verdieping. Het proces treedt meer op de voorgrond en de productgerichtheid wordt eerder uitgesteld. De context van een ruimte speelt soms een rol bij het ontwikkelen van een project. Het vormt een uitdaging voor de student om een ingreep te doen in een specifieke ruimte, waardoor werk en ruimte samensmelten tot een geheel. De student start vaak met voorstudies. De tekening blijft het instrument bij uitstek om beeldend inzicht te verwerven. De student houdt een tekenboek/procesboek bij en verzamelt daarin documentatie over het gekozen onderwerp. De student ontwikkelt dus vooral een eigen methodiek en wordt individueel of in groep begeleid bij het realiseren van het project. 3 leerkrachten ondersteunen en volgen het proces op, elk vanuit hun eigen artistieke discipline. De wekelijkse dialoog met de leerkracht en de gesprekken tussen de studenten onderling, dragen bij tot de structuur van het parcours. Het projectatelier wil de studenten tevens leren denken en spreken over wat ze maken en het wil ze dichter en actiever bij de kunstactualiteit betrekken. Het is een denktank waar reflectie, groepsgebeuren en individueel experiment centraal staan.

De Webpagina van het atelier vind je hier , Instagram hier

De opleiding is gespreid over 4 jaar. Je kan 10 uur per week naar het atelier komen in het 1ste, 2e en 4e jaar. In het 3e jaar heb je naast 8 uur atelier 2 uur ‘Kunst en cultuur’. Na het succesvol beëindigen van de 4e graad (zonder bisjaar) kan ze verlengd worden met 2 jaar Specialisatie.

Waar?

Edouard de Thibaultlaan 2, 1040 Etterbeek – 1ste verdieping
Generaal Tombeurstraat 57, 1040 Etterbeek

Locatie

RHoK-Etterbeek

Links

Lesrooster

wo 13.30 – 17.10 u. __ Lieve/ Gert
do 15.30 – 17.10 u. __ Rik
17.20 – 19.00 u. __ Rik
za       09.00 – 12.30 u. __ Lieve/ Gert
09.00 – 12.30 u. __ Mathias
13.00 – 16.30 u. __ Lieve/ Gert
13.30 – 15.10 u. __ Mathias

Lesrooster

wo 13.30 – 17.10 u. __ Lieve/ Gert
do 15.30 – 17.10 u. __ Rik
17.20 – 19.00 u. __ Rik
za       09.00 – 12.30 u. __ Lieve/ Gert
09.00 – 12.30 u. __ Mathias
13.00 – 16.30 u. __ Lieve/ Gert
13.30 – 15.10 u. __ Mathias