Beeldende en audiovisuele kunst

Beeldende en audiovisuele kunst

De grenzen van het traditionele kunstenaarschap blijven verschuiven. Een hedendaags kunstenaar kan tegelijk schilder, performer, uitgever, curator, … zijn. In het hedendaagse kunstenaarsatelier kan het werk van de kunstenaar meerdere vormen aannemen en wisselen de activiteiten en materialen elkaar in een hoog tempo af: het ene moment schildert de kunstenaar, het andere neemt hij een videoclip op. In navolging hiervan werkt de afdeling Beeldende en audiovisuele kunst eveneens atelier-overschrijdend en zijn alle denkbare werkvormen en combinaties mogelijk. Meer traditionele media als Schilderkunst, ‘Tekenkunst’ en ‘Grafiekkunst’ komen in aanraking met performance en digitale media zoals video, animatie en digitale fotografie. Het multidisciplinaire experiment wordt op deze manier aangemoedigd en ondersteund. De afdeling biedt een stimulerende omgeving waar ieder individu een aangepaste begeleiding krijgt. Vanuit de individuele praktijk word je aangemoedigd te experimenteren en (nieuwe) technieken toe te passen, met de bedoeling je eigen praktijk te verbreden, een verbreding die in overeenstemming is met de steeds veranderende kunstwereld en technologische ontwikkelingen. Individuele projecten worden inhoudelijk/theoretisch besproken en de juiste uitvoeringsmethoden worden samen onderzocht. Naast dit individuele traject omvat de opleiding een aantal groepsprojecten en workshops, alsook begelei-ding bij het maken van een (digitale) portfolio. Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid om gezamenlijk aan een project of tentoonstelling te werken en worden er feedbackmomenten met de leerkracht en medestudenten georganiseerd. Binnen de afdeling Beeldende en audiovisuele kunst heb je de mogelijkheid om je eigen leef- en denk-wereld uit te drukken op de manier die het beste bij je past. Op die manier willen we een beter begrip van de hedendaagse kunst en haar vrije omgang met media bewerkstelligen.

Hier werk van het afgelopen jaar

Waar?

Edouard de Thibaultlaan 2, 1040 Etterbeek – 2de verdieping

Online expo

 

 

De opleiding is gespreid over 4 jaar. Je kan 10 uur per week naar het atelier komen in het 1ste, 2e en 4e jaar. In het 3e jaar heb je naast 8 uur atelier 2 uur ‘Kunst en cultuur’. Na het succesvol beëindigen van de 4e graad (zonder bisjaar) kan ze verlengd worden met 2 jaar Specialisatie.


Student Mieke Kooistra maakte deze video over het atelier beeldende & audiovisuele kunst, één van de nieuwste afdelingen binnen de RHoK academie.

Leeftijd

Vanaf 18 j.

Locatie

RHoK-Etterbeek

Links

Lesrooster

ma 13.50 – 17.30 u. _______ Bas
17.50 – 21.30 u. _______ Bas
wo    17.50 – 21.30 u. _______ Bas

Lesrooster

ma 13.50 – 17.30 u. _______ Bas
17.50 – 21.30 u. _______ Bas
wo    17.50 – 21.30 u. _______ Bas