Beeldende & audiovisuele kunst

Beeldende & audiovisuele kunst

De grenzen van het traditionele kunstenaarschap blijven verschuiven. Een hedendaags kunstenaar kan tegelijk schilder, performer, uitgever, curator,… zijn. In het hedendaagse kunstenaarsatelier kan het werk van de kunstenaar meerdere vormen aannemen en wisselen de activiteiten en materialen elkaar in een rap tempo af: het ene moment schildert de kunstenaar, het andere neemt hij een videoclip op. 

In navolging hiervan werkt de afdeling beeldende en audiovisuele kunst eveneens atelier-overschrijdend en zijn alle denkbare werkvormen en combinaties daarvan mogelijk. In deze afdeling komen meer traditionele media als schilderkunst, tekenkunst en grafiekkunst in aanraking met performance en digitale media zoals video, animatie en fotokunst. Het multidisciplinaire experiment wordt op deze manier aangemoedigd en ondersteund.
De afdeling biedt zo een stimulerende omgeving waar ieder individu een aangepaste begeleiding krijgt. Vanuit de individuele praktijk wordt de student aangemoedigd te experimenteren en (nieuwe) technieken toe te passen, teneinde een verbreding teweeg te brengen binnen de eigen praktijk – een verbreding die in overeenstemming is met de steeds veranderende kunstwereld en technologische ontwikkelingen.
Individuele projecten worden inhoudelijk/theoretisch besproken en de juiste uitvoeringsmethoden worden samen onderzocht. Het basispakket bevat naast dit individuele traject een aantal groepsprojecten en workshops, alsook begeleiding bij het maken van een (digitale) portfolio. Tevens biedt het programma de mogelijkheid om gezamenlijk aan een project of tentoonstelling te werken en worden er feedbackmomenten met de leerkracht en medestudenten georganiseerd.

Binnen de afdeling Beeldende en Audiovisuele Kunst heeft iedereen de mogelijkheid om zijn of haar eigen leef- en denkwereld binnen te brengen en uit te drukken op de manier die het beste bij hem/haar past. Zo beoogt deze afdeling bij de studenten een beter begrip van de hedendaagse kunst en haar vrije omgang met media te bewerkstelligen.

10 lestijden (min. 8) per week aanwezigheid

Waar?

Edouard de Thibaultlaan 2, 1040 Etterbeek – 2de verdieping

Leeftijd

Vanaf 18 j.

Locatie

RHoK-Etterbeek

Lesrooster

ma 13.50 – 17.30 u. _______ Bas
17.50 – 21.30 u. _______ Bas
wo    17.50 – 21.30 u. _______ Bas

Lesrooster

ma 13.50 – 17.30 u. _______ Bas
17.50 – 21.30 u. _______ Bas
wo    17.50 – 21.30 u. _______ Bas