Beeldende en audiovisuele kunst

Beeldende en

audiovisuele kunst

Onze blik op de wereld wordt in sterke mate bepaald door de vele beelden en geluiden die we via verschillende kanalen op ons afgevuurd krijgen. In het atelier Audiovisuele Kunst geven we via uiteenlopende oefeningen stapsgewijs vorm aan een persoonsgerichte artistieke omgang met deze voortdurend in ontwikkeling zijnde audiovisuele maatschappij. Het atelier biedt zo een stimulerende omgeving waar ieder individu een aangepaste begeleiding geniet. Vanuit de individuele praktijk wordt de student aangemoedigd te experimenteren en nieuwe (audiovisuele) technieken toe te passen.

Het basispakket bevat naast dit individuele pad ook een doorlopend traject met groepsprojecten en workshops, waarbij onder andere aan bod komen;

  • Video-opname en montage
  • Documentaire en fictiefilm regie
  • Radio/ audio/ muzikale technieken
  • Multimedia installaties
  • Online applicaties en presentatie platforms 

Ook wordt er binnen de opleiding ruimte gemaakt voor samenwerkingen en feedback momenten binnen de groep van studenten, in combinatie met de leerkracht en met professionals (beeldend kunstenaars en filmmakers) van buiten de academie. Zodoende maken we van dit atelier ook een plek van ontmoeting en uitwisseling!

Studenten komen tijdens de opleiding in aanraking met veel facetten van uiteenlopende audiovisuele producties: ze leren eerst de technische beheersing en ontdekken vervolgens hoe ze er creatief en vanuit hun eigen interesse mee om kunnen gaan. Regelmatig zal er ook een terugkoppeling worden gemaakt vanuit het digitale naar het manuele van de meer klassieke kunstvormen. Uiteindelijk is hierbij het vinden van hun eigen stijl en eigen stem het doel, waarbij de student zelf beslist over het te volgen traject. 

Promofilm

 

Waar?

Edouard de Thibaultlaan 2, 1040 Etterbeek – 2de verdieping

 

De opleiding is gespreid over 4 jaar. Je kan 10 uur per week naar het atelier komen in het 1ste, 2e en 4e jaar. In het 3e jaar heb je naast 8 uur atelier 2 uur ‘Kunst en cultuur’. Na het succesvol beëindigen van de 4e graad (zonder bisjaar) kan ze verlengd worden met 2 jaar Specialisatie.

Leeftijd

Vanaf 18 j.

Locatie

RHoK-Etterbeek

Links

Lesrooster

ma 13.50 – 17.30 u. _______ Bas
17.50 – 21.30 u. _______ Bas
wo    17.50 – 21.30 u. _______ Bas

Lesrooster

ma 13.50 – 17.30 u. _______ Bas
17.50 – 21.30 u. _______ Bas
wo    17.50 – 21.30 u. _______ Bas