Schoolreglement

Schoolbestuur

Uittreksel uit het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs: “Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.” (cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998; BS 30 september 1998). Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs, hierna genoemd GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!). Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende Academieraad die verplicht wordt samengesteld. 

Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.

Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs

De academie beeldende kunsten Etterbeek behoort tot Scholengroep Brussel, waarvan de administratieve zetel zich in Evere bevindt. Scholengroep Brussel wordt geleid door de algemeen directeur, de heer Jurgen Wayenberg.

Contactgegevens

De heer Jurgen Wayenberg, algemeen directeur Scholengroep Brussel
Oud-Strijderslaan 200, 1140 Evere
Telefoon: (02)702 30 61 Fax: (02)702 30 60
E-mail: algemeensecretariaat@sgrbrussel.be
Website: http://www.scholengroepbrussel.be

 

 Schoolreglement van RHoK Academie

Het schoolreglement is hier te lezen. De aansprakelijkheid bij schade of ongeval geeft aanleiding tot de strakke vorm van het reglement. De leerling/student of ouder tekent bij inschrijving voor akkoord met de inhoud.