kies Etterbeek Woluwe

Grafiekkunst

In het atelier Vrije Grafiek maakt de student gebruik van diverse druktechnieken en procedés, waarbij elkeen uitgenodigd en uitgedaagd wordt in het vormgeven van beelden die hun eigen wetten volgen.

_____________

Grafiekkunst Etterbeek

Vrije grafiek 
Deze opleiding wakkert iets aan dat in onze maatschappij vaak een ondergeschikte rol krijgt: het vermogen tot niet-functioneel denken en handelen. Het VRIJE behelst het doel beeldend werk te maken dat los staat van functionaliteit. Wat een geslaagde vrije kunststudent nastreeft en waartoe hij door de docenten uitgenodigd en uitgedaagd wordt, is het maken van beelden die hun eigen wetten volgen. Er wordt uitgegaan van een individuele aanpak. Elke student heeft een eigen parcours af te leggen om te evolueren in zijn artistieke persoonlijkheid. De beelden die de student hier tot stand brengt, zijn veelal grafisch van aard. Het grafische medium is wellicht het beste te omschrijven als het gedrukte beeld. GRAFIEK staat in dit atelier voor het karakter van die gebruikte beeldtaal. Het atelier biedt mogelijkheid tot het aanleren van technieken als lithografie (steendruk), zeefdruk, diepdruk (vaak ‘etsen’ genoemd) en hoogdruk (beter bekend in de begrippen lino- en houtsnede). Dit brede aanbod wordt aangevuld door specifieke vakken die ruimere mogelijkheden bieden tijdens de productie van een beeld, zoals het gebruik van uiteenlopende fotografische procedés en manuele typografie. Naast de reguliere atelierwerking worden regelmatig projecten buiten de muren van het atelier gerealiseerd in samenwerking met musea, zoals bijvoorbeeld de ‘Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis’ in Brussel en het ‘Museum Plantin-Moretus’ in Antwerpen.

Waar?

Edouard de Thibaultlaan 2, 1040 Etterbeek – Gelijkvloers

_____________

Grafiekkunst Woluwe

Vrije grafiek – Printmaking

Het grondbeginsel van grafiek is dat er in een drukvorm een tekening wordt gemaakt die afgedrukt kan worden op papier of andere dragers. Het is een medium dat toelaat om meerdere exemplaren van eenzelfde werk te realiseren. Het is niet louter een reproduceer techniek maar functioneert evenzeer naast schilderkunst en teken-kunst als autonoom medium, met zijn eigen specifieke mogelijkheden en gevoeligheden.
Een kenmerkend aspect zijn staten of tussendrukken; soms als voorlopige fasen van een werk naar 1 eindresul-taat toe of als zelfstandige werken met een eigen autonomie (1/1). In het begin van de opleiding worden basistechnieken aan de hand van vrije oefeningen aangeleerd:
een eerste stap naar een eigen vormentaal met lijnets, monotype, droge naald, Chine collé, vernis-mou, aquatint, suikerets. Studenten worden aangezet de gekozen techniek af te stemmen op het beoogde karakter van het werk en worden gestimuleerd te werken in series. De keuze van de formaten is vrij, maar staat in directe relatie met het werk. Elke student wordt uitgenodigd en uitgedaagd in het maken van beelden die hun eigen wetten volgen. De begeleiding is veelal individueel. In de volgende jaren worden de vaardigheden verfijnder en uitgebreid: van kleurdrukken met meerdere platen, experimenten met acryls tot monumentale grafiek. Het atelier heeft zich tevens toegelegd op het werken met fotopolymeerplaten. Fotopolymeerplaten zijn lichtgevoelige platen die het toelaten om fotografische of gete-kende beelden over te zetten op plaat zonder gebruik te maken van extra chemicaliën. De platen worden als diepdruk platen ingeïnkt en afgedrukt. In het atelier wordt aandacht gegeven aan een veilige en gezondere manier van werken met alle materialen. Via besprekingen en evaluaties van voorstudies en grafisch werk worden studenten individueel begeleid in een creatief leerproces. Ontwerpschetsen en ideeën worden met de leraar besproken en afgetast. Samen wordt er gezocht naar een interessante grafische uitwerking en oplossing. De kennis over het kunstgebeuren uit verle-den en heden wordt aangescherpt wat toelaat het persoonlijk werk kritisch te situeren. De etstechnieken wor-den aangewend in functie van de ontwikkeling van een persoonlijke beeldtaal waarbij authenticiteit, oorspron-kelijkheid en samenhang van de gedrukte beeldtaal voorop staan. De studenten worden kritisch geëvalueerd. Naast een brede waaier aan technische vaardigheden ontwikkelt de student in het atelier een algemeen creatieve ingesteldheid waarbij techniek vooral als ondersteuning van het inhoudelijke wordt aangewend. In de kortlopende studierichting specialisatie, een tweejarig vervolg, ligt de nadruk nog meer op het zelfstandig werken en uitdiepen van die beeldtaal.
Er is geen enkele vooropleiding nodig om te starten in het atelier, enkel de wil en zin om visuele beelden te maken en aan te leren.

Bezoek hier onze instagram!

Waar?

Kleine kerkstraat 12, 1150 Sint-Pieters-Woluwe – 1ste verdieping

De opleiding is gespreid over 4 jaar. Je kan 10 uur per week naar het atelier komen in het 1ste, 2e en 4e jaar. In het 3e jaar heb je naast 8 uur atelier 2 uur ‘Kunst en cultuur’. Na het succesvol beëindigen van de 4e graad (zonder bisjaar) kan ze verlengd worden met 2 jaar Specialisatie.

kies
Etterbeek Woluwe

Leeftijd

Vanaf 18 j.

Links

Links

Lesrooster

ma 13.50 – 17.30 u. ___ Tom
17.50 – 20.40 u. ___ Tom
di 10.40 – 13.30 u. ___ Tom
13.50 – 17.30 u. ___ Tom & Hans
17.50 – 21.30 u. ___ Hans & Mathias
wo 17.50 – 21.30 u. ___ Hans
do 13.50 – 17.30 u. ___ Mathias & Hans
17.50 – 21.30 u. ___ Mathias & Hans
za 11.10 – 12.50 u. ___ Tom
13.40 – 17.00 u. ___ Tom
15.20 – 17.00 u. ___ Tom & Mathias

Lesrooster

ma 13.50 – 17.30 u. ___ Rik
17.50 – 21.30 u. ___ Rik
wo 13.50 – 17.30 u. ___ Rik
17.50 – 21.30 u. ___ Rik