FAQ

Algemeen

Moet ik mij elk academiejaar inschrijven?

Ja!

Hoe weet ik bij welke leerkracht ik zit?

De lestijden wanneer de afdelingen van de volwassenen (vierde graad) open zijn vind je op deze pagina en dan zijn de studenten welkom. Voor de beeldateliers (eerste t.e.m. derde graad) schrijf je je kind in voor een bepaalde lestijd bij een bepaalde leerkracht.

Mogen we ook buiten de lesuren in het (onbemand) lokaal werken?

Er mag enkel gewerkt worden in het lokaal als een leerkracht aanwezig is.

Heb ik extra kosten naast het inschrijvingsgeld?

Dit verschilt van afdeling tot afdeling. Meer info: zie leerkracht.

Tot wanneer kan ik me inschijven voor een academie?

Inschrijven kan vanaf 1 juni t.e.m. 30 september. Modaliteiten zie pagina inschrijven.
Na 30 sepember is het onmogelijk zich nog in te schrijven.

Wanneer is de academie gesloten?

Bij onze academie gelden dezelfde vakantiedagen als in het Nederlandstalig leerplichtonderwijs. Klik hier voor alle vakantiedagen

Wanneer start en eindigt het academiejaar?

Het academiejaar start op 1 september en eindigt op 30 juni, zoals bij het leerplichtonderwijs.
(Men kan zich wel inschrijven t.e.m.30 september)

Tot wanneer kan ik mij uitschrijven?

Het inschrijvingsgeld kan je recupereren tem 30 september. Daarna niet meer.
Om ervoor te zorgen dat je het jaar niet opnieuw moet doen moet je je voor 1 februari van het lopende academiejaar uitschrijven.

Is er nog les de eerste zaterdag van elke vakantie

In het begin van het academiejaar ontvangt elke leerling en student een lijst van alle vakantiedagen. Ze zijn ook te raadplegen op de website. Bij ons telt een week van maandag tot zaterdag.

Zijn alle lessen in het Nederlands?

RHoK Academie in onderdeel van onderwijs Vlaanderen dus de lessen gaan door in het Nederlands. Door de Brusselse context zijn sommige leerlingen en studenten het Nederlands minder machtig. Om het onderwijskwaliteit te behouden worden sommige lessen herhaald in een andere taal. Leerlingen kunnen vrijwillig elke dinsdagavond om de veertien dagen Conversatietafels bijwonen om hun Nederlands te verbeteren. En je kan bij elke leerkacht vragen voor het vakjargon in het Frans, Nederlands en Engels.

Krijg ik een diploma?

RHoK Academie is onderdeel van Onderwijs Vlaanderen, men ontvangt geen diploma maar een officieel certificaat.

Beeldatelier Kinderen

Welk materiaal moeten de kinderen meebrengen

Kinderen krijgen tekengerief in de academie. Aangepaste kledij is wenselijk?

Wat is het verschil met ‘Kunstkuur’ op school en de wekelijkse ‘Beeldateliers kinderen’ en ‘jongeren’

Kunstkuur is een tijdelijk project i.s.m. een basis of secundaire school dat doorgaat tijdens de schooluren van een normale school. De wekelijke beeldatelier vinden na de reguliere schooluren plaats waar je kan aan deelnemen met een inschrijving voor een academiejaar

Mag ik mijn kind voor alle beeldateliers inschrijven?

Ja, alleen bij BS Carolus Magnus, BS Papageno en BS de Wegwijzer kan je je kind enkel inschrijven als het daar naar school gaat. Alleen bij BS KA Etterbeek mag je wel van buitenaf je inschrijven als je niet naar die school gaat tjdens de dag. Kinderen kunnen zich ook inschrijven in de eigen ateliers in de gebouwen van de academie in Etterbeek (Studio 43) en Woluwe (Kleine Kerstraat).

Wat zijn de lestijden voor de ateliers voor kinderen?

De lestijden van alle beeldateliers vind je op deze pagina

Volwassenen

Mag ik onmiddelijk in het ‘Specialisatie’ starten zonder eerst in de 4de graad geslaagd te zijn?

Dat mag mits een ingangsexamen. Hiervoor is een gesprek met de leerkracht en de directeur noodzakelijk.

Kan ik tijdens 1 academiejaar in meerdere afdelingen lesvolgen

Mits akkoord van de leerkracht. Afhankelijk van het aantal ingeschreven studenten. Mits akoord van de directeur. Je hoort dan ook extra inschrijvingsgeld te betalen. Je hebt wel de mogelijkheid om gratis een cross-over te doen tijdens het tweede trimester. Meer info vind je hier.

Mag ik bij meerdere leerkachten lesvolgen binnen dezelfde afdeling?

Dit is de afhankelijk van de organisatie van de afdeling. Dit kan verschillen. Neem contact op met een van de leerkrachten, stuur een email naar de leerkacht in kwestie.

Bij welke leerkacht kan ik terecht als eerstejaarsstudent

Afhankelijke van de afdeling is er maar één leerkracht voor alle jaren. Elke leerkracht van elke afdeling is aanspreekbaar voor de studenten die inschreven voor die afdeling .

Vrijstelling kunst & cultuur

Wie een getuigschrift heeft voor kunstgeschienis in het hoger onderwijs, kan vrijstelling krijgen voor dit vak. Bij elke derde jaar van de volwassenen (4e graad) van elke afdeling is kunst en cultuur een verplicht vak.

Is Kunst & cultuur verplicht?

Deze lessen zijn verplicht voor de vierde graad (volwassen) – derde jaar – wekelijks 2 verplichte lestijden. Studenten van andere jaren zijn ook welkom om de lessen vrijblijvend te volgen. Dit vervangt voor hen niet de verplichte lessen van het derde jaar.

Cross-over

Wie mag een cross-over doen?
Jongeren en Volwssenen

Wanneer mag ik en cross-over doen?
Tijdens het 2 de trimester

Mag ik een cross-over doen in elke afdeling?
In elke afdeling mits de toestemming van je vakleerkracht en van de leerkracht waar je naar toe wenst te gaan.

Moet ik betalen voor een cross-over.
Gratis

Van welke leeftijd mag je dit doen?
Vanaf 12 jaar