10 rules for students and teachers

RULE 1
Find a place you trust, and then try trusting it for awhile.

RULE 2
General duties of a student — pull everything out of your teacher; pull everything out of your fellow students.

RULE 3
General duties of a teacher — pull everything out of your students.

RULE 4
Consider everything an experiment.

RULE 5
Be self-disciplined — this means finding someone wise or smart and choosing to follow them. To be disciplined is to follow in a good way. To be self-disciplined is to follow in a better way.

RULE 6
Nothing is a mistake. There’s no win and no fail, there’s only make.

RULE 7
The only rule is work. If you work it will lead to something. It’s the people who do all of the work all of the time who eventually catch on to things.

RULE 8
Don’t try to create and analyze at the same time. They’re different processes.

RULE 9
Be happy whenever you can manage it. Enjoy yourself. It’s lighter than you think.

RULE 10
“We’re breaking all the rules. Even our own rules. And how do we do that? By leaving plenty of room for X quantities.”

© Sister Corita Ken – Rule 10: John Cage

De grondwettelijke vrijheid van onderwijs laat toe dat schoolbesturen autonoom een visie ontwikkelen over de organisatie en inhoud van het deeltijds kunstonderwijs volgens hun eigen artistieke en pedagogische inzichten. Een artistiek­pedagogisch project waarin het schoolbestuur zijn visie expliciteert, maakt duidelijk aan leerlingen (en ouders) waar de academie voor staat.

Artistiek-pedagogisch project RHoK

RHoK Academie profileert zich als een cultureel platform, waar een internationaal publiek een brandpunt en een toetssteen vindt voor hun artistiek werk. Het team van leerkrachten, met een eigen artistieke loopbaan, staat borg voor een gedegen opleiding voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen. RHoK creëert daardoor een professioneel gestructureerde omgeving, waar persoonlijke begeleiding en een collectieve dynamiek elke individuele leerling leiden naar een authentieke én vernieuwende zelfontplooiing. De 10 afdelingen voor volwassenen en de Beeldateliers voor kinderen en voor jongeren vormen de ruggengraat van de academie. Daar worden technische kennis en artistiek inzicht met kritische zin benaderd. De leerling/student leert tijdens zijn/haar studie zichzelf doelen te stellen en onderzoekend te denken. De vakleerkracht vervult hierbij een coachende rol. De leerling/student wordt aangemoedigd zich te verdiepen in de wereld van de hedendaagse kunst. De verworven inzichten bieden volwaardige instrumenten aan voor een ruimere blik op de wereld en de eigen persoon. Er wordt permanent geëvalueerd. Bij de jaarevaluatie worden alle facetten van het artistieke œuvre beoordeeld door de verschillende leerkrachten van de afdeling. Studenten van het 4de jaar van de 4de Graad en van de 2de Kortlopende studierichting Specialisatie dienen hun werk aan een externe jury voor te leggen.

Het APP van RHoK Academie komt op democratische wijze tot stand. Het kan te allen tijde worden bijgestuurd in functie van externe en/of interne ontwikkelingen.

Het PPGO – De grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.