Afbeelding: Affiche van het APP van RHoK Academie opgesteld door de oprichter van RHoK Academie, haar eerste directeur Marcel Boon, 1970

________________________________________________________

De grondwettelijke vrijheid van onderwijs laat toe dat schoolbesturen autonoom een visie ontwikkelen over de organisatie en inhoud van het deeltijds kunstonderwijs volgens hun eigen artistieke en pedagogische inzichten. Een artistiek­pedagogisch project waarin het schoolbestuur zijn visie expliciteert, maakt duidelijk aan leerlingen (en ouders) waar de academie voor staat.

Artistiek-pedagogisch project RHoK

Versie 5 september 2022

SOLID AS A RHoK

RHoK Academie is een kunstinstituut met een rijke geschiedenis, een sterke identiteit en een gezonde portie dwarsheid.

Al 50 jaar biedt RhoK Academie een rotsvast fundament aan voor het begeleiden van studenten naar zelfstandige en breeddenkende individuen die kunst als passie hebben.

Binnen de grootstedelijke context van Brussel creëren we een kleinschalige internationale biotoop en nodigen uit tot openheid en verbinding. Respect, oprechtheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij onmiskenbare basiswaarden.

Leerlingen en studenten gaan er een engagement aan voor een opleiding in de beeldende en audiovisuele kunsten. Ze investeren in de beheersing van een medium, in artistiek onderzoek en persoonsontwikkeling. Ze creëren open van geest en volharden in het bewandelen van een eigenzinnig parcours.

De leerkrachten zijn professionele kunstenaars die sterk inzetten op individuele begeleiding en dialoog met de leerlingen en studenten. Ze krijgen daarbij artistieke vrijheid en pedagogische verantwoordelijkheid. Dit zorgt voor een caleidoscopische rijkdom die de academie typeert.

De ateliers zijn niet alleen een werkplaats voor creatie en experiment, maar eveneens een plek voor ontmoeting en uitwisseling. Als cultureel broeinest in het hart van Europa faciliteert de Academie tentoonstellingen, workshops van externe kunstenaars, lezingen, … waarmee RHoK Academie ook een trefpunt is voor hedendaagse kunstbeleving.

In RHoK Academie wordt de extranoodzakelijkheid van kunst niet in vraag gesteld.

________________________________________________________
Het APP van RHoK Academie kwam op democratische wijze tot stand. Tijdens het academiejaar 2021-2022 werd deze visie samengesteld door het beleidsteam. Op 5 september 2022 kreeg het de goedkeuring van het team op de Algemene leerkrachtenvergadering. Het geeft betekenis en richting aan de academie. Het helpt prioriteiten bepalen en doelen te stellen. Het is een toekomstbeeld, een ambitie, een startpunt.
Het APP kan te allen tijde worden bijgestuurd in functie van externe en/of interne ontwikkelingen.
Het APP van RHoK Academie is geënt op het PPGO (pedagogisch project gemeenschapsonderwijs), waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap worden omschreven.
Download hier het pedagogisch project van het GO!

Het APP van RHoK Academie komt op democratische wijze tot stand. Het kan te allen tijde worden bijgestuurd in functie van externe en/of interne ontwikkelingen.

Het PPGO – De grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

10 rules for students and teachers

RULE 1
Find a place you trust, and then try trusting it for awhile.

RULE 2
General duties of a student — pull everything out of your teacher; pull everything out of your fellow students.

RULE 3
General duties of a teacher — pull everything out of your students.

RULE 4
Consider everything an experiment.

RULE 5
Be self-disciplined — this means finding someone wise or smart and choosing to follow them. To be disciplined is to follow in a good way. To be self-disciplined is to follow in a better way.

RULE 6
Nothing is a mistake. There’s no win and no fail, there’s only make.

RULE 7
The only rule is work. If you work it will lead to something. It’s the people who do all of the work all of the time who eventually catch on to things.

RULE 8
Don’t try to create and analyze at the same time. They’re different processes.

RULE 9
Be happy whenever you can manage it. Enjoy yourself. It’s lighter than you think.

RULE 10
“We’re breaking all the rules. Even our own rules. And how do we do that? By leaving plenty of room for X quantities.”

© Sister Corita Ken – Rule 10: John Cage