Vacature

Vacature – Leerkracht Beeldhouwen en ruimtelijke kunst

8/20 tijdelijke aanstelling

U bent de ideale kandidaat als u een masterdiploma Beeldende Kunsten hebt aangevuld met een Getuigschrift Pedagogische bekwaamheid. (Weddeschaal 501)

In het opzetten van een beeld in klei, mouleren en afgieten, lassen, assembleren, beeldhouwen in steen en hout,… heeft u voldoende ervaring. U kijkt ruimer dan het traditionele sokkelbeeld. Het atelier van deze afdeling van RHoK Academie is gelegen in de Generaal Tombeurstraat 57 in Etterbeek (Brussel).

Voorbeelden van werk van de studenten academiejaar 2020-2021: https://galerij-beeldhouwen-rhok-etterbeek-2020-21.webnode.be

Solliciteren:
Alleen kandidaten die ook ingeschreven zijn in de databank van het GO! Kunnen uitgenodigd worden voor een sollicitatie.
Kandideren op die databank kan via https://ekt.g-o.be/LoginKandidaten.aspx
U stuurt een sollicitatiebrief met recent en uitgebreid CV ten laatste op dinsdag 24 augustus 2021 t.a.v. Gert Bogaerts, directeur – e-mail: gert.bogaerts@rhokacademie.be