Is er nog les de eerste zaterdag van elke vakantie

In het begin van het academiejaar ontvangt elke leerling en student een lijst van alle vakantiedagen. Ze zijn ook te raadplegen op de website. Bij ons telt een week van maandag tot zaterdag.