Vrijstelling kunst & cultuur

Wie een getuigschrift heeft voor kunstgeschienis in het hoger onderwijs, kan vrijstelling krijgen voor dit vak. Bij elke derde jaar van de volwassenen (4e graad) van elke afdeling is kunst en cultuur een verplicht vak.