Wat is het verschil met ‘Kunstkuur’ op school en de wekelijkse ‘Beeldateliers kinderen’ en ‘jongeren’

Kunstkuur is een tijdelijk project i.s.m. een basis of secundaire school dat doorgaat tijdens de schooluren van een normale school. De wekelijke beeldatelier vinden na de reguliere schooluren plaats waar je kan aan deelnemen met een inschrijving voor een academiejaar