Welk materiaal moeten de kinderen meebrengen

Kinderen krijgen tekengerief in de academie. Aangepaste kledij is wenselijk?